Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2012

everythingisartistic
Powiedzieć można wszystko, lecz czy wszystkiego można wysłuchać?
— Klientka
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty
everythingisartistic
ogrom moich możliwości
Reposted frommajkey majkey viaawaken awaken
everythingisartistic

albo ja byłam tak naiwna, albo Ty byłeś tak przekonujący.

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viaparamour paramour
everythingisartistic
podobno po pierwszej burzy, w ziemię dotkniętą piorunem można już zacząć siać. niech się zasieje. niech coś zakwitnie
— Vithren.
Reposted frompanizwasem panizwasem viavaka vaka

April 06 2012

everythingisartistic
Lekarze nie dają mi więcej życia, niż dopóki nie umrę.
— Sławomir Mrożek "Rzeźnia"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty

April 02 2012

everythingisartistic
3363 e8ec 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaglorybox glorybox

April 01 2012

everythingisartistic
Reposted fromlugola lugola vialubie-lato lubie-lato
everythingisartistic
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— S. King, "Dallas '63
Reposted fromsandrittka sandrittka viaparamour paramour
everythingisartistic
6039 8d0a
Reposted fromsaphirka saphirka
everythingisartistic
0086 f529
Reposted fromBlackCrown BlackCrown

March 30 2012

everythingisartistic
Ironia jest ostatnią fazą rozczarowania.
Reposted fromparamour paramour
everythingisartistic
mała
Ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki 

chciałem Cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się 
pod palcami 

kochanie
Ty się poskładaj
już i tak jest Ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaparamour paramour
everythingisartistic
everythingisartistic
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w Twoim życiu ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają nigdy więcej: słowa, czas i szanse. Dlatego, ceń tego kto Cię ceni i nie przywiązuj wagi do tych którzy traktują Cię tylko jako jedną z opcji.
— dayumi.moblo.pl
Reposted frommilka10 milka10 viaparamour paramour
everythingisartistic
wewnątrz każdego starego człowieka tkwi młody człowiek i dziwi się, co się stało.
— Pratchett, Ruchome obrazki
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty
everythingisartistic
everythingisartistic
7777 2c1e
everythingisartistic
6667 f3bb
Reposted fromkober kober viaretaliate retaliate
everythingisartistic
ocalałem
choć tylu silniejszych
zabiła ta potworna wrażliwość
— Józef Baran, Autoportret z opuncją w tle
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaawaken awaken

March 29 2012

everythingisartistic
 
 
Reposted fromDisney Disney viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl