Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2012

everythingisartistic
Dr House: Dobra, zapytam innego kumpla.
Dr Wilson: Taa.
Dr House: Co? Twierdzisz, że mam tylko jednego kumpla?
Dr Wilson: Kogo?
Dr House: Kevina z księgowości.
Dr Wilson: Jasne, tylko, że on ma na imie Carl.
Dr House: Mówię na niego Kevin. To jego imię w bractwie tajnej przyjaźni.
Reposted fromHouse House viamylove mylove
everythingisartistic
everythingisartistic
Nie ma nic gorszego niż nieodwzajemniona tęsknota. To nawet gorsze, niż nieodwzajemniona miłość..
— my favourite...jak to dobrze znam.
everythingisartistic
Co za ponury absurd, żeby o życiu decydować za młodu gdy jest się kretynem.
— Dzień Świra
Reposted fromrozaliee rozaliee viaparamour paramour
everythingisartistic
Uważam, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż podróże.
— Kuba Badach
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
everythingisartistic
Reposted fromloveparis loveparis viaretaliate retaliate
everythingisartistic

March 28 2012

everythingisartistic

let's plan a murder or start a religion!


— Jim Morrison
Reposted frombreakonthrough breakonthrough viajakchcesz jakchcesz
everythingisartistic
5831 1ff5
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viajakchcesz jakchcesz
everythingisartistic
everythingisartistic
Jest takie powiedzenie: „Nie da się oszukać uczciwego człowieka”. Często cytują je ci, którzy wygodnie żyją z oszukiwania uczciwych ludzi
— Pratchett, Piekło pocztowe
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty

March 27 2012

6408 882e


Reposted fromzuuu zuuu viamylove mylove
everythingisartistic
2478 8c92
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaparamour paramour
everythingisartistic
0113 d204
right now
Reposted fromtwice twice viaretaliate retaliate
everythingisartistic
6739 0b7a
Reposted fromlemonmind lemonmind viaretaliate retaliate
everythingisartistic
“Przebacz mi i zapomnij o mnie jak najszybciej. Opuszczam cię na zawsze. Nie szukaj mnie, to
się na nic nie zda. Na skutek klęsk i nieszczęść, które na mnie spadły, zostałam wiedźmą. Czas na
mnie. Żegnaj.”
— Małgorzata ['Mistrz i Małgorzata', Michaił Bułhakow]
Reposted frommargarita margarita viaawaken awaken

March 24 2012

everythingisartistic
Nie liż ran, ciesz się z nich. To znak, że walczyłaś...
— Chirurdzy
Reposted frommsz msz viamylove mylove
everythingisartistic
Słuchaj, to jest tak, że tamtego człowieka już nie ma. Umieramy co chwilę. Nie ma już mnie tamtego sprzed pięciu lat. Kiedy sobie próbuję przypomnieć, jaki byłem, nie pamiętam. Mam różne zdjęcia, ale to już nie jestem ja.
— Tomasz Karolak, wywiad.
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viaparamour paramour
everythingisartistic
6069 511d 500
Reposted fromtrnks trnks
everythingisartistic
4097 75dc
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viamy-wish my-wish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl